• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Duyurular

"Güzelçamlı Mübadele ve Yerel Tarih Kültür Derneği"mizin resmi kuruluşu tamamlanmıştır. Güzelçamlımıza hayırlı olsun.

  *   *   *   *   *   *

Derneğimizin web sitesi  www.guzelcamli.org erişime açılmıştır. Hayırlı olsun. Lütfen dostlarınıza sitemizi ziyaret etmelerini önerin. 

*   *   *   *   *

 

 

Derneğimizin faaliyetlerine ilgi duyanları, derneğimize üye olmaya bekliyoruz. irtibat . 0532 409 2678

*   *   *   *   *   *

Güzelçamlı'nın ve Güzelçamlı İnsanlarının  eski fotoğraflarının toplanmasında, bugüne ulaştırılmasında büyük emek ve gayretleri olan Stüdyo Dilek Sahibi Sezgin Tunçay'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

*   *   *   *   *   *

          Derneğimizin İkinci Olağan Genel Kurul toplantısı 21.05.2022 tarihinde saat 14:00 de Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi, Özer Türk caddesi No.4/C Adresinde Hüseyin Aydın’a ait “Royal Kafe”de aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı  29.05.2022 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Gündem:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Kurulunun Oluşturulması
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunuşu
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Kabulü
 5. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü
 6. Gelir Gider Hesabı ve Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü
 7. Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
 8. Dernek Organlarının Seçimi
 9. Dilek ve Temenniler
 10. Kapanış
Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. (Montaigne)
Tasfiye Talepnameleri


 • MÜBADELE VE TASFİYE TALEPNAMELERİ NEDİR: 
 •  

30 ocak 1923 tarihinde Lozan antlaşmasının mübadele kısmın imzalanmasını ve mübadeleye tabi tutulacak olanların belli olmasını müteakip geride bırakılacak taşınmazların belgelenmesi zaruriyeti çıktı ortaya.

Kimin nekadar taşınmaz mal varlığı, tapusu varsa belgelenmeliydi ve bu belgelerin kurulan “Muhtelit Komisyonlar “ tarafından tasdik edilmesi gerekiyordu. Asıl amaç anlaşmadaki taraf hükümetlerin düzenlenen bu talepnamelere göre terkedilen ülkede ne kadar mal varlığının bırakıldığının belgelenmesi ve bu belgelerin toplam değerlerinin hesaplanması sonucu ortaya çıkacak alacaklı veya borçlu duruma göre karşı taraftan ne kadar talep edileceğinin belirlenmesiydi.

İşte mübadeleye tabi tarafların bu taşınmaz mal varlıklarını gösteren belgeler kısaca ”mübadil tasfiye talepnamesi” olarak adlandırılmıştır. 

 

 • BELGELER NASIL DÜZENLENMİŞTİR VE NELERİ İÇERİR:

Belgeler 4 nüsha olarak düzenlenmiştir.

1 adedi “memurin-i mahalliye nezdinde kalacak, 1 adedi tasfiye işlerini yürütecek olan “Muhtelit Komisyonu”na, 1 adedi mübadilin göç ettiği memleketin hükümetine, sonuncusu ise mübadilin kendisine verilmiştir.

Belgenin birinci sayfasında :

Kayıt numarası ve kayıt tarihinden sonra “İhtar” başlığı altında “eshab-ı müracaatın” yanlış veya mübalağalı beyanname vermesi durumunda kendi zararına olacağı belirtilmiş ve dilekçe sahibinin kimlik bilgilerine geçilmiştir.

Müstedinin hüviyeti başlığı altında sıra ile:

 • İsim ve pederinin ismi
 • Memleketi (livası, kazası, şehri, karyesi)
 • Halen sakin bulunduğu mahal ( livası kazası, şehri, karyesi)
 • Sanatı

2. Nci ve 3. Ncü sayfalarda:

Mübadilin bulunduğu yerdeki emval-i gayri menkulesine ait bilgileri ihtiva eden ve 9 sütundan oluşan bir cetvel bulunmaktadır. Bu cedveldeki sütunlarda yer alan bilgiler şunlardır:

 • Emlak ve arazinin cinsi ve nevi,8 hane, mağaza, tarla, bağ, bostan, orman, mera vs)
 • Mesaha-i sathiyesi ( dönüm veya arşın murabbaı, dönüm evlek)
 • Arazinin yetiştirdiği mahsulatın nevi ( hububat , tütün bağ vs)
 • Emlak ve arazinin kain bulunduğu mahal ( mahalle, mevki, sokağın ismi ve numarası)
 • Emlak ve arazinin suret-i tasarrufu ( ferağ, intikal,hibe)
 • Tapu senetlerinin veya diğer vesaik-i tasavvufiyenin tarih ve numaraları (suretleri rapt olacaktır)
 • Tapu senetleri kimin adına mukayyettir
 • Emlak ve arazinin tapu senedinde makayyet kıymeti (altın Türk lirası hesabıyla)

 

4.ncü sayfa:

Bu sayfada müstedinin terk eylediği emlak-ı menkuleye ait olan cetvel ( cetvel- B) bulunmaktadır. Bu cetvel mübadile ait

 • Eşya-i beytiyye (ev eşyaları) altın Türk lirası üzerinden mecmu kıymeti
 • Hayvanat (adedi, cinsi, altın Türk lirası kıymeti

5. nci sayfa : vekaletname

Komisyon nezdinde kendilerini temsil ve hukuklarının müdafaası için verilen vekaletname ( kimi mübadiller için ihtiyaç duyulduğunda)

Ek sayfa:

Müsadere edilen emlak beyanı.

Yunanlılarca daha önce müsadere edilen (varsa)mallarını (belgelemeleri halinde) gösterir belge.

 • Müsaderenin hangi tarihten itibaren (a) ve (b) cetvellerinde irade olunan emvallerin hangi tarihte müsadere edilmiştir.
 • Müsadere edilen bu emvallerin 1909-1914 seneleri zarfındaki varidat-ı senevisi mikdarı ne idi (a) cedveli mucibince.

Altında tasdik tarihi ve imam, muhtar ve azalardan oluşan tasdik heyeti imza veya mühürleri bulunmaktadır.

 

 • TASFİYE TALEPNAMELERİNİN ÖNEMİ: 

Tasfiye talepnamelerinin içeriğinde neler olduğu yukarıda aaçıklanmıştır. Mübadil torunları olarak burada bizim için en önemli bölümün; birinci sayfada yer alan “müstedinin kimlik bilgileri” ile nüfusa kayıtlı olduğu yer ile halen oturmakta olduğu yer bilgilerini içeren bölüm olduğu aşikardır. Bu bilgiler bize öncelikle büyüklerimiz tarafında aktarılmış olan (kırıntı dahi olsa) bilgileri kullanarak dedelerimizin kimlik bilgilerine ulaşmamızı sağlamaktadır. Müstedinin hüviyeti, adı ve baba adı ile beraber yazıldığı için bir nesil daha ileri gitme imkanınız oluyor. Gelinen yerin tam olarak adını ve nereye bağlı olduğunu öğrenmenizin yanında varsa aile lakaplarınızı öğreniyorsunuz. Yine geride bırakılan yerde varsa ne kadar vakıf malı cami, imaret gibi değerlerden haberiniz oluyor. Aynı köyden veya kasabadan kimlerin tasfiye talebi kaydı olduğuna bakarak hepsi aynı yere iskan edilmediği için belkide kayıp olan akrabalarınıza ulaşıyor veya hemşehrilerinizi buluyorsunuz. Tüm bu bilgilerin geçmişi araştırmak için can atan biz mübadiller için ne kadar değerli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

 

1924 Mübadele Anlaşması ile Leftere'den gelip Güzelçamlı'ya yerleşenlere ait "Tasfiye Talepnameleri" Listesi

 

1

Tarih: 11/2/1924

Sayı: 12573

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 894.3301..8.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen çiftçi Abdürrezzak oğlu Mümin'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

2

 

 

 

3

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1861

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3335..1.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Mümin Çavuş çocukları Hasan, Hüseyin ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

6

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1863

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3335..4.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Bayram oğlu Salih Kahya'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

9

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1859

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3336..2.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Salih oğulları Ahmet, İsmail, Hüseyin ve Kadri'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1854

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3336..7.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Rezzak oğlu Arap Yusuf'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

24

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1880

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3337..2.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Terzi Mümin oğulları Salih ve Halil'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

Tarih: 19/12/1923

Sayı: 1883

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3337..5.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen rençber Bekir oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1887

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3337..9.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Memiş oğlu Mümin ve kızı Fatma ve Memiş kardeşi Abbas'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

32

Sayı: 1888

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3337..10.

 

 

 

33

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1889

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3337..11.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen rençber Şarapçı Hüseyin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

34

 

 

 

35

Tarih: 20/12/1923

Sayı: 1891

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3337..13.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Recep oğlu Mehmet Çavuş'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1870

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3338..1.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Pirinç Ali oğlu İsmail Çavuş'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

39

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1871

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3338..2.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Pirinç Ali oğlu Süleyman'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

40

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1872

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3338..3.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Mustafa kızı Safinaz'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

 

41

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1873

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3338..4.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Salih oğlu Ruşen'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

42

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1874

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3338..5.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü İbrahim oğlu İlyas annesi ve Kavas Ali kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1878

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3338..9.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Baltalı Hasan oğlu Mümin'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

47

 

 

 

48

Tarih: 31/12/1924

Sayı: 1866

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3340..1.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü Pomak Ali Ağa'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

49

 

 

 

50

Tarih: 5/4/1925

Sayı: 10103

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 900.3341..3.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen rençber İmam Hüseyin kızı Mümine'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Müminkahyaoğullarından Salih Mehmet oğlu Halil ve Salih'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

56

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1945

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 904.3362..38.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Vayvay İbrahim oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

57

 

 

 

58

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1947

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 904.3362..40.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Mahmut Pehlivan çocukları Mustafa ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

59

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1965

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 904.3363..29.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü, çiftçi Kavas Ahmet kızı Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

60

 

 

 

 

61

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1967

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 904.3363..31.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü, zeytinci Kara İbiş oğlu Hasan, Hüseyin ve Ramazan'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

62

 

 

 

63

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1970

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 904.3363..33.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü, çiftçi Mümin oğlu Molla Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

64

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1971

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 904.3363..34.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü, çiftçi Salih Mehmet oğlu Osman'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

65

 

 

 

66

 

 

 

67

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1974

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 904.3363..37.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü, çiftçi Zeynel kızı Nesli'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1912

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..2.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Hasan oğlu Fazlı Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

75

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1913

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..3.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Mümin çocukları Rıza Abidin, Rezzak, Salih, Zekiye ve Rukuş'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

76

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1914

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..4.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Ahmet Çavuş çocukları Timur, Mahmut ve Behiye'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

77

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1915

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..5.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve çiftçi Mandıracı Mümin oğlu Hüseyin'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

78

 

 

 

79

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1917

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..7.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Arap Yusuf oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

80

 

 

 

 

81

 

 

 

82

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1920

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..10.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Zeynel oğlu Muhittin, Hasan ve Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

83

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1921

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..11.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Musa oğlu Osman Kahya'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

84

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1922

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..12.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Hüseyin oğlu Mümin Çavuş'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

85

 

 

 

86

 

 

 

87

 

 

 

88

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1896

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..17.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Mandıracı Mümin oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

89

 

 

 

90

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1898

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..19.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Kırali oğlu Hasan'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

91

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1898

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..20.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Şakir oğlu Mustafa'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

92

 

 

 

93

 

 

 

94

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1909

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..23.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Bekir oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

95

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1908

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..24.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Muharrem oğlu Rüstem Onbaşı'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

96

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1907

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..25.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci İslam oğlu Maksut'a ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

97

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1906

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..26.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Maksut kızı Şefika ve Habibe'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

98

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1905

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..27.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen çiftçi, tütüncü ve zeytinci Muharrem oğlu Molla İbrahim'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

99

 

 

 

100

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1902

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3419..29.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen çiftçi, tütüncü ve zeytinci Mümin oğlu Recep'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

 

101

 

 

 

102

 

 

 

103

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1949

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3420..2.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Horos Ahmet çocukları Horos Mehmet, Mümin ve Şerife ve Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

104

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1950

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3420..3.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Kasap Mehmet çocukları Mustafa ve Dudu'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

105

 

 

 

106

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1952

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3420..5.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Kara Mustafa oğlu Hüseyin, İbrahim, Hatice, Sıdıka ve Tefide'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

107

 

 

 

108

 

 

 

109

 

 

 

110

 

 

 

111

 

 

 

112

 

 

 

113

 

 

 

114

 

 

 

115

 

 

 

116

 

 

 

117

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1963

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3420..16.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Zeynel Ağa kızı Safvet ve Tefide'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

118

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1924

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3420..17.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Molla Yusuf çocukları Mümin, Zeliha, Hatice ve Firdevs'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

119

 

 

 

120

 

 

 

 

121

 

 

 

122

 

 

 

123

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1930

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3420..22.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Çavuş Ali oğlu Çolak Halil'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

124

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1931

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3420..23.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Halil kızı Şerife'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

125

 

 

 

126

 

 

 

127

 

 

 

128

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1936

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3420..28.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen çiftçi, tütüncü ve zeytinci Hüseyin oğlu Çoban Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

129

 

 

 

130

 

 

 

131

 

 

 

132

 

 

 

133

 

 

 

134

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1942

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3421..4.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Mustafa çocukları Hasan, Hüseyin, Cemile, Hatice ve Şerife'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

135

Tarih: 5/1/1924

Sayı: 1943

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 913.3421..5.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Bayram eşi Şerife ve çocukları Mehmet ile Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

136

 

 

 

137

 

 

 

138

 

 

 

139

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1982

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3457..3.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Gargı Hasan kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

140

 

 

 

 

141

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1984

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3457..5.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Mümin oğulları Salih ve Ali'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

142

 

 

 

143

 

 

 

144

 

 

 

145

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1988

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3457..9.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Molla Hasan oğlu Mümin, kızları Mukaddes ve Ayşe'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

146

 

 

 

147

 

 

 

148

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1991

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3457..12.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Çanlı Ali oğulları Osman, Hüseyin, Halil, Mehmet, Zeliha ve Salih Mehmet ile kızı Fatma'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

149

 

 

 

150

 

 

 

151

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 5052

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3457..15.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen bakkal ve tütün rençberi Ahmet oğlu Osman Naci'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

152

 

 

 

153

Tarih: 26/1/1924

Sayı: 8350

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3458..2.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütün mübayaa memuru Şakir oğlu Ahmet'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

154

 

 

 

155

Tarih: 30/12/1923

Sayı: 9755

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3458..4.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen Halil Çavuş kızı Tevhide'ye ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

156

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 11042

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3458..5.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Meto Mehmet eşi Zehra'ya ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

162

Tarih: 17/1/1924

Sayı: 5952

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3458..11.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere büyük ve küçük mahalleleri Kanuni Sultan Süleyman Vakfı'na ait beyanname.

 

 

 

163

Tarih: 4/1/1924

Sayı: 1993

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3458..12.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere Köyü Camii Vakfı'na ait beyanname.

 

 

 

164

Tarih: 4/1/1924

Sayı: 1994

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3458..13.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere Köyü Evkafı'na ait beyanname.

 

 

 

165

 

 

 

166

 

 

 

167

Tarih: 31/12/1923

Sayı: 1940

Dosya:

Fon Kodu: 130..16.13.2

Yer No: 919.3458..16.

Selanik vilayeti Drama livası Pravişte kazası Leftere köyünden gelen tütüncü ve zeytinci Mustafa oğlu İsmail ve ortağı Zeynep'e ait tasfiye talepnamesi.

 

 

 

Pravişte (Yunanca: Ελευθερο?πολη, Elefterupoli; 1929'a kadar Πρ?βι Pravi[1]), Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi'ne bağlı Pangaio belediyesinde bulunan bir köy ve belediye birimidir. Köyün nüfusu 2001 yılı itibari ile 11,401'dir.[2]

Pravişte Osmanlı döneminde Drama Sancağı'na bağlı kaza idi.

Pravişte belediye birimi Amisiana, Antifilippoi, Hrisokastro, Kipia, Kokkinohoma ve Pravişte köylerinden oluşur. .Vikipedi

Aidat Borcu Sorgulama
Son Ziyaretçi Yorumları
Gürsel Tek
Siteniz çok güzel olmuş emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
Nihal Bilici
sitenizi çok begendim hayırlı olsun tum Güzelçamlı'ya selam ve sevgıler
İlker Kara
Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulandığı bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle

Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
© Copyright 2018  V4.0 Tüm Hakları Saklıdır. Hazır Dernek Sitesi | Hazır Köy Sitesi
Top